Rozvoj ICT 2. etapa

Firma Elmep s.r.o. ve své dlouhodobé strategii rozvoje organizace staví na jedno z čelných míst zefektivnění práce zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti pomocí firemní informační a komunikační technologie.

V roce 2011 využila firma ELMEP s.r.o. možnosti požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o dotaci ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), program „ICT v podnicích – Výzva III“. Byl zpracován a k posouzení předložen projekt investicí do informačních a komunikačních technologií firmy, nazvaný „ Rozvoj ICT ve firmě ELMEP 2. část“

Cílem projektu:
Zefektivnění firemních postupů v níže uvedených oblastech:

  • Dokumenty systému jakosti ISO 9001:2008
  • Dokumenty systém bezpečnosti práce OHSAS
  • Firemní smlouvy
  • Dokumenty vytvořené v průběhu práce na jednotlivých zakázkách
  • Dokumenty technické knihovny

Výstup projektu:

  • Vybudování firemního intranetového portálu s funkcemi dokument managementu
  • Zacházení s firemními informacemi ve výše uvedených oblastech

Dne 2. 11. 2011 bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace ve výši 50,00% způsobilých výdajů projektu „Rozvoj ICT ve firmě ELMEP 2. část“.

Magdalena Bednářová
Manažer kvality a bezpečnosti práce

Rozvoj ICT Rozvoj ICT Rozvoj ICT

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311

E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
Fax: (+420) 315 713 838
E-mail: provozovna@elmep.cz