Rozvoj ICT

Firma Elmep s.r.o. ve své dlouhodobé strategii rozvoje organizace staví na jedno z čelných míst zefektivnění práce zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti pomocí firemní informační a komunikační technologie.
V roce 2009 využila firma ELMEP s.r.o. možnosti požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o dotaci ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), program „ICT v podnicích – Výzva II“. Byl zpracován a k posouzení předložen projekt investicí do informačních a komunikačních technologií firmy, nazvaný „ Rozvoj ICT ve firmě ELMEP s.r.o.“

Cíl projektu:

  1. Softwarovými nástroji zvýšit podporu týmové práce ve společnosti.
  2. Zpřístupnit potřebná data a aplikace mimo prostředí firmy a tím zvýšit podporu mobility zaměstnanců a umožnit vznik virtuálních pracovních míst.
  3. Snížit náklady v oblasti telekomunikací zavedením IP technologie.
  4. Zvýšit bezpečnost a spolehlivost celého systému.

Výstup projektu:

  1. Vybudování centrálního e-mailového systému s funkcemi podporujícími spolupráci členů pracovních skupin. Vybudování shodného systému na pobočce a zajištění vhodné spolupráce obou systémů.
  2. Zlevnění komunikace mezi pobočkou a sídlem firmy využitím technologie IP telefonie.
  3. Zvýšení zabezpečení a spolehlivosti informačního systému.

Dne 26.11.2009 bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace ve výši 50,00% způsobilých výdajů projektu „Rozvoj ICT ve firmě ELMEP“.

Rozvoj ICT Rozvoj ICT Rozvoj ICT

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311

E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
Fax: (+420) 315 713 838
E-mail: provozovna@elmep.cz