Systém řízení kvality

Systém řízení jakosti byl poprvé certifikován v roce 1998 podle ISO 9002:1994 v oblasti distribuce, instalace, uvádění do provozu, údržba a servis analyzátorů, chromatografů, kontrolních systémů a přístrojů.

Poslední recertifikační audit proběhl v roce 2018 firmou EURO CERT CZ, a.s. podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016. Systém managementu kvality v současné době zahrnuje tyto činnosti:

návrh, vývoj, výroba, distribuce, montáž, instalace, uvádění do provozu, údržba a servis:

 • analyzační techniky a chromatografů,
 • řídících, informačních a databázových systémů,
 • systémů měření a regulace,
 • elektrozařízení,
 • rozvaděčů,
 • odběrových zařízení,
 • technologických domků,
 • průmyslových bezpečnostních systémů,
 • vzduchotechniky a klimatizace

 

Systém řízení kvality chápeme jako nástroj efektivního řízení společnosti.

Naším cílem je zlepšovat výkonnost organizace, spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Toto je rovněž zdůrazněno v Politice kvality organizace.

 

Politika kvality

Politikou kvality organizace je:

 • Dlouhodobě zajistit prosperitu organizace,
 • Dosáhnout co nejvyšší spolehlivosti hlavních i podpůrných procesů organizace,
 • Zajistit technické i kvalitativní požadavky zákazníka při zakázkové výrobě,
 • Trvalým zlepšováním výkonnosti a spolehlivosti procesů a produktů a realizací včasných a účinných opatření k nápravě a prevenci neshod eliminovat výskyt chyb a ztrát a dosáhnout optimálního využití vynaložených nákladů,
 • Trvalou pozorností a péčí o vzdělávání zaměstnanců a jejich výchovu k odpovědnosti a spolehlivosti v práci, dosáhnout zlepšování jejich činností a zvyšování kvality, produktivity práce a efektivnosti procesů,
 • Zapojit všechny zaměstnance do procesu trvalého zlepšování a vedeni k spoluodpovědnosti za prosperitu organizace,
 • Rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, plnit jejich požadavky a předvídat očekávání,
 • Identifikovat, porozumět a řídit vzájemně související procesy jako efektivní a účinný systém při dosahování cílů,
 • Veškerá závažná rozhodnutí vydávat na základě analýzy údajů a informací.
 • Stálou pozornost věnovat spokojenosti zákazníků s cílem zajištění trvalého partnerství

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz