Analyzační technika – Analyzátory

Analyzátory plynů a kapalin jsou dnes jedním z klíčových nástrojů při řízení a optimalizaci provozu technologických zařízení. Kontinuální měření fyzikálních a chemických veličin v různých stupních zpracování umožňuje ekonomicky provozovat zařízení zákazníka a zároveň minimalizovat dopady na životní prostředí.

In-Situ a extraktivní analyzátory

 • Procesní analyzátory (N2O, SO2, NH3, CO, O2, ...)
 • Přenosné analyzátory (Rosný bod, SO3,...)
 • Analyzační sety vhodné do laboratorních podmínek a zkušeben
 • Analyzátory vody (pH, vodivost, chlor,...)
 • Analyzátory odpadních vod (TOC, pH,...)
 • Infračervená spektrometrie (FT-NIR) s chemometrickými modely (PLS, topologický)
 • Komunikační infrastruktura a rozhraní do nadřazených řídicích systémů (Modbus, Profibus, Industrial Ethernet, OPC)

Kontinuální měření emisí v kouřových a odpadních plynech

 • Soulad měřícího systému s platnou legislativou
 • Spolehlivé, ucelené řešení měření emisí, konfigurace dle požadavků zákazníka
  • - Systém odběru a úpravy vzorku
  • - Měření teploty, tlaku a průtoku
  • - Analýza požadovaných komponent
  • - Vyhodnocení a záznam měřených dat
  • - Systém odběru a úpravy vzorku
 • Měření CO, NOx, SO2, O2, H2S, HCL, HF, TOC, ...

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz