Analyzační technika – Technologické kontejnery

Technologické kontejnery jsou určeny pro instalaci analyzační techniky přímo v prostředí výrobních jednotek. Vytvářejí vhodné pracovní podmínky, chrání před nepříznivými vnějšími vlivy a poskytuje vhodné zázemí pro údržbu.

  • Projektování a dodávky betonových, ocelových nebo plastových domků do prostředí s nebezpečím výbuchu (ZONA 1,2), i běžných prostředí
  • Provedení dle požadavků zákazníka a platných norem
  • Kompaktní individuální řešení dle dané aplikace (řízení bezpečného provozu, analyzační systém, systém úpravy vzorku, elektroinstalace)
  • Ochrana proti výbuchu – systém přetlakového uzávěru zajištěný jednotkou HVAC Ex,  vytvoření klimaticky vhodných parametrů pro analyzační techniku v provedení NonEx
  • Zabezpečení provozu technologických domků pomocí nezávislého bezpečnostního systému
  • Transport a usazení domků na provozní pozici, připojení energií a médií
  • Dodávka a montáž elektro-vybavení, kabelových tras
  • Dodávka a montáž vzduchotechniky
  • Řízení provozu technologických domků včetně přenosu dat na nadstavbové řídicí systémy

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz