Výběr z referencí firmy ELMEP z oblasti Bezpečnostní systémy

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, A.S.

 • Instalace plynové detekce

  Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti použitím čidel plynové detekce, která budou detekovat n-Butane, i-butane, 1,3-Butadiene a methylacetylene. Byla instalována vyhodnocovací ústředna v provedení 19“ rack v prosklené skříni, celkem 50 čidel plynové detekce, zábleskové signální světlo a akustická houkačka. Nedílnou součástí byla technická dokumentace, uvádění do provozu a zaškolení údržby objednatele.

 • Upgrade systému požární detekce

  Rekonstrukce systému požární detekce v areálu České rafinérské v Kralupech nad Vltavou zahrnovala instalaci sedmi ústředen zapojených do společné kruhové redundantní linky. Primární komunikace byla řešena optickým kabelem, jako sekundární byla navržena komunikace pomocí rádiového přenosu. Bylo instalováno přibližně 500 plamenných hlásičů, detektorů kouře a tlačítek a bylo položeno více jak 30km kabeláže.


MERO ČR, A.S.


SYNTHOS KRALUPY, A.S.

 • Analyzační a bezpečnostní systém pro výrobnu butadienu

  Balená jednotka (analyzátorový domek), která zajišťuje on-line analýzu složení chemických látek v kritických místech řízení technologie výroby butadienu. Analyzátorový domek je umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zona 1). Je vybaven zálohovanou klimatizační jednotkou, systémy úpravy vzorku a monitoringem přítomnosti nebezpečných látek.

 • Hasicí zařízení na výrobně polystyrenových XPS desek

  Pro výrobnu XPS desek v areálu Synthos Kralupy jsme navrhli systém prevence požáru a systém pro hašení v případě vzniku požáru. Prevenci představoval odsávací systém pro snižování koncentrace hořlavých par. Požární systém zahrnoval elektronickou detekci požáru pomocí plamenných hlásičů, vodní zkrápění z rozvodů požární vody a hašení pomocí CO2.

 • Zvýšení bezpečnosti skladu kapalných plynů

  V rámci zvýšení bezpečnosti byl instalován nový systém plynové detekce. Pro vyhodnocení signálů z čidel plynové detekce byla instalována ústředna Sieger 5704 - mikroprocesorově založený systém, který zobrazuje údaje a stavy připojených 38 plynových bodových detektorů Sensepoint Zareba a 2 ks liniových detektorů Searchline Sieger. Každé čidlo bylo připojeno na samostatný vyhodnocovací vstup. Signalizaci nebezpečí výskytu plynu zajišťovala sestava optické a akustické signalizace včetně potvrzovacího tlačítka. Výstupní signály z ústředny GDS do ESDS byly zapojeny po komunikační lince do systému EBI a CCTV - protokol MODBUS. Zároveň byly provedeny úpravy SW systémů ESDS, EBI a CCTV.

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz