Výběr z referencí firmy ELMEP z oblasti Měření a regulace, elektro

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, A.S.

 • Nová jednotka filtrace Slurry oleje - řídicí systém

  Firma PALL CORPORATION u nás objednala projekt měření a regulace a elektro pro výstavbu nové jednotky filtrace Slurry oleje v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Zároveň jsme zajišťovali montáže veškeré instrumentace MaR a elektro, stavební dozor a uvádění do provozu.

 • Rekonstrukce kompresoru 2512

  Modernizace stávajícího cirkulačního kompresoru vodíku 2512-G02 výrobce MAN-GHH (model KRASYNTH) v provozní jednotce Reforming v ČeR Kralupy n/Vlt.

 • Rekonstrukce kamerového systému CCTV

  V rámci rekonstrukce kamerového systému jsme demontovali staré kamery a nahradili je moderními barevnými kamerami s nočním viděním. Stará metalická kabeláž byla vyměněna za novou optickou, byly instalovány optické rozvaděče a provedena konfigurace nových kamer v nadstavbovém systému.

 • Rekonstrukce systému ohřevu teplé užitkové vody a ústředního topení administrativní budovy

  Původní výměníková stanice v administrativní budově již nevyhovovala požadavkům na ovládání a řízení ústředního topení a ohřevu TUV. Proto jsme navrhli nový systém řízení s využitím PLC. Systém umožňuje nastavení libovolné ekvitermní křivky a zahrnutí vlivu venkovní teploty. Z lokálního ovládacího panelu je možné nastavovat libovolné parametry systému a provádět diagnostiku poruch systému. Rekonstrukce výměníkové stanice vyžadovala také strojní úpravy včetně výměny ovládacích ventilů na primárním i sekundárním okruhu.


LUČEBNÍ ZÁVODY A.S. KOLÍN

 • Rozváděče řídícího systému a elektro pro novou jednotku na výrobu EDN

  Pro novou výrobnu EDN jsme na základě realizační projektové dokumentace zpracované našimi projektanty vyrobili a instalovali rozvaděče pro napájení výrobní technologie a řídicího systému a rozvaděč pro řídicí systém Emerson Delta V. Zároveň jsme zajišťovali montáž kabelových tras, pokládku a zapojení kabelů, instalaci a zapojení instrumentace, zapojení elektrozařízení, testování a uvádění do provozu.


OLEO CHEMICAL, A.S.

 • Rozváděče pro řízení chodu motorů

  Pro firmu Oleo Chemical a.s. jsme vypracovali projekt na výrobu a montáž rozvaděče pro řízení 10ks motorů, úpravu HW a SW řídicího systému. Tento projekt jsme následně realizovali včetně montáže rozvaděče, instalace a uvedení do provozu.

 • Instalace zařízení MaR pro nádrže methanolu

  Na nádržích methanolu byla instalována nová zařízení MaR. Snímače tlaku a hladiny Endress-Hauser a limitní spínač KSR Kuebler. Na přívodním potrubí byl instalován průtokoměr TECTFLUID. V blízkosti nádrží byla instalována čidla plynové detekce. Součástí realizace bylo připojení čerpadel, kompletní dodávka kabeláže včetně kabelových tras, programování a uvedení zařízení do provozu.

 • Instalace prvků MaR pro nové zásobníkové pole v Oleo Chemical

  Do prostoru nových zásobníků byly instalovány nové prvky MaR (snímače hladiny, tlaku, průtoku, uzavírací ventily). Díky připojení těchto prvků do systému DCS byl usnadněn příjem a výdej surovin ze zásobníkového pole.

 • Spodní plnění železničních cisteren

  Stávající horní plnění a stáčení železničních cisteren bylo doplněno o spodní plnění cisteren. K tomuto účelu bylo použito šest plnících ramen instalovaných v řadě. V prostoru železničního plnění je prostředí s nebezpečím výbuchu a to Zona2, IIA, T2 případně Zona1, IIA, T3, proto bylo měření průtoku, tlaku a teploty navrženo v provedení vhodném do těchto zón.


OPAVIA - LU, S.R.O.

 • Automatizace zásobníků jedlých olejů V Deli Lovosice

  Pro firmu OPAVIA jsme zpracovali realizační projektovou dokumentaci pro modernizaci zásobníků jedlých olejů. Následně jsme celou zakázku také realizovali. Na stávající zásobník palmového oleje a nový zásobník pro non-hydro filling fat jsme instalovali nové měření hladiny a teploty. Navrhli jsme a vyrobili nový rozvaděč s lokálním řídicím systém s ovládacím panelem. Vizualizace procesu byla provedena v InTouch. Plnění a vyprazdňování zásobníků bylo řízeno pomocí pneu ventilů. Nedílnou součástí této zakázky bylo také zpracování projektu skutečného stavu.


SYNTHOS KRALUPY, A.S.

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz