Výběr z referencí firmy ELMEP z oblasti Montáže

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, A.S.

 • Nová jednotka filtrace Slurry oleje - MaR a elektro

  Firma PALL CORPORATION u nás objednala projekt měření a regulace a elektro pro výstavbu nové jednotky filtrace Slurry oleje v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Zároveň jsme zajišťovali montáže veškeré instrumentace MaR a elektro, stavební dozor a uvádění do provozu.

 • Nová jednotka filtrace Slurry oleje - řídicí systém

  Pro firmu PALL CORPORATION jsme prováděli montáž rozvaděče, obsahující řídicí PLC pro novou jednotku filtrace Slurry oleje v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Kromě montáže jsme zajišťovali také instalaci a uvedení do provozu programování MODBUS komunikace na nadřízený řídicí systém.

 • Rekonstrukce kompresoru 2512

  Modernizace stávajícího cirkulačního kompresoru vodíku 2512-G02 výrobce MAN-GHH (model KRASYNTH) v provozní jednotce Reforming v ČeR Kralupy n/Vlt.

 • Úprava zabezpečovacích systémů provozních pecí

  Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stávajících pecí v souladu s technickými normami a požadavky provozu České rafinérské, a.s. Zvýšení bezpečnosti spočívalo ve výměně hořáků pecí, instalaci hlídačů plamene a jejich zapojení do bezpečnostního systému. Ke každému hořáku byly zároveň instalovány nové bezpečnostní uzavírací TSO ventily se signalizací polohy ovládané z bezpečnostního systému.


CHEMOPROJEKT, A.S.

 • On-line analýza pro výrobnu močoviny

  Provozní analyzátor kyslíku a provozní chromatograf slouží k analýze kvality CO2 ve výrobním závodě močoviny o kapacitě 1500 t/den. Licensorem technologie výroby je firma Stamicarbon.


LINDE GAS A. S.


LOVOCHEMIE, A.S.


LUČEBNÍ ZÁVODY A.S. KOLÍN

 • Rozvaděče řídícího systému a elektro pro novou jednotku na výrobu EDN

  Pro novou výrobnu EDN jsme na základě realizační projektové dokumentace zpracované našimi projektanty vyrobili a instalovali rozvaděče pro napájení výrobní technologie a řídicího systému a rozvaděč pro řídicí systém Emerson Delta V. Zároveň jsme zajišťovali montáž kablových tras, pokládku a zapojení kabelů, instalaci a zapojení instrumentace, zapojení elektrozařízení, testování a uvádění do provozu.


MERO ČR, A.S.


SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S.

 • Modernizace technologie zplyňování uhlí

  Unikátní analyzační systém vyniká svou robustností a abnormálním rozsahem provozních podmínek, které jsou dány zejména vysokou prašností okolního prostředí, prostory s téměř neustálým nebezpečím výbuchu a zcela odlišnými režimy provozu uhelných generátorů.


SYNTHOS KRALUPY, A.S.

 • Analyzační a bezpečnostní systém pro výrobnu butadienu

  Balená jednotka (analyzátorový domek), která zajišťuje on-line analýzu složení chemických látek v kritických místech řízení technologie výroby butadienu. Analyzátorový domek je umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zona 1). Je vybaven zálohovanou klimatizační jednotkou, systémy úpravy vzorku a monitoringem přítomnosti nebezpečných látek.


SYNTHOS PBR S.R.O.


ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz