Analyzační a bezpečnostní systém pro výrobnu butadienu

 

Balená jednotka (analyzátorový domek), která zajišťuje on-line analýzu složení chemických látek v kritických místech řízení technologie výroby butadienu. Analyzátorový domek je umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zona 1). Je vybaven zálohovanou klimatizační jednotkou, systémy úpravy vzorku a monitoringem přítomnosti nebezpečných látek.
Hlavní součást systému tvoří čtveřice provozních chromatografů zajišťujících analýzy meziproduktů a finálního produktu 1,3-Butadien. Výsledky jsou k dispozici periodicky v řádu minut.
Přítomnost nebezpečných látek je v celém prostoru technologie výroby monitorována systémem detekce hořlavých plynů a par (GDS) .
Dodávka byla realizována formou "na klíč" včetně vypracování projektové dokumentace, inženýringu, montáží a kompletace na stavbě, instalace a zprovoznění.

 

 

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz