Výběr z referencí firmy ELMEP z oblasti Analyzační technika

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, A.S.

 • On-line analýza meziproduktů rafinérských jednotek

  Analyzátory umístěné ve speciálních průmyslových kontejnerech zajišťují on-line chemickou analýzu benzínu a vodíkového cirkulačního plynu v technologické jednotce atmosférické destilace ropy a návazné hydrogenační rafinace benzínu. Vše je realizováno v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 2).

  Galerie

 • Kontinuální měření emisí v rafinerii

  Dvě sestavy analyzátorů kontinuálně monitorují množství plynných emisí ve dvou kouřovodech rafinérských technologických jednotek. Analyzační systém je umístěn v analyzátorovém domku, který je vybaven plynovou detekcí s automatickým odpojení non-Ex zařízení a přetlakovým systémem.

 • Efektivnější mísení motorových paliv pomocí infračervené spektrometrie

  Cílem projektu bylo zvýšit flexibilitu a zpřesnit řízení mísení finálních produktů benzínu a motorové nafty před jejich expedicí konečnému zákazníkovi. Přímé měření chemicko-fyzikálních parametrů paliv v průběhu výroby umožňuje přesnější reakce na fluktuaci provozních podmínek vstupních surovin.


LINDE GAS A.S.


LOVOCHEMIE, A.S.


OAO CHEREPOVETSKY AZOT, RUSKÁ FEDERACE

 • On-line analýza pro výrobnu močoviny

  Provozní analyzátor kyslíku a provozní chromatograf slouží k analýze kvailty CO2 ve výrobním závodě močoviny o kapacitě 1500 t/den. Licensorem technologie výroby je firma Stamicarbon.

  Galerie


SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A.S.

 • Modernizace technologie zplyňování uhlí

  Unikátní analyzační systém vyniká svou robustností a abnormálním rozsahem provozních podmínek, které jsou dány zejména vysokou prašností okolního prostředí, prostory s téměř neustálým nebezpečím výbuchu a zcela odlišnými režimy provozu uhelných generátorů.

  Galerie


SYNTHESIA A.S.


SYNTHOS KRALUPY, A.S.

 • Analyzační a bezpečností systém pro výrobnu butadienu

  Balená jednotka (analyzátorový domek), která zajišťuje on-line analýzu složení chemických látek v kritických místech řízení technologie výroby butadienu. Analyzátorový domek je umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 1). Je vybaven zálohovanou klimatizační jednotkou, systémy úpravy vzorku a monitoringem přítomnosti nebezpečných látek.

  Galerie


SYNTHOS PBR S.R.O.


UNIPETROL RPA, S.R.O

 • Přesnější a včasnější data z etylenové jednotky

  Cílem projektu bylo zpřesnit analytická data z jednotlivých procesů, zrychlit jejich získávání a zvýšit tak efektivitu provozu. V jeho rámci bylo zapotřebí zajistit spolehlivé kvalitativní měření pomocí chromatografů, aby se na základě takto získávaných dat dalo rychleji a precizněji zasahovat do výrobního procesu, a tím zlepšit celkový výkon etylenové jednotky.

  Galerie

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz