Projektování a služby

Projekční práce a inženýring pro všechny poskytované služby

img12 | Projektování a služby
green11 | Projektování a služby
ruler and pencil 1 | Projektování a služby

Projekty zpracováváme pro všechny naše služby

cms 1 1 2 | Projektování a služby

Využíváme nejmodernější projekční nástroje

badge 1 | Projektování a služby

Poskytujeme služby v oblasti hodnocení a řízení rizik – HAZOP a SIL klasifikace

Projektování a realizace

V této oblasti uplatňujeme znalost předpisů vztahujících se na jednotlivá řešení našich výrobků a schopnost přizpůsobit se místním zvyklostem nebo interním normám zákazníků.
V případě potřeb zákazníka zajišťujeme služby i v profesích strojní a stavební.

Pro jednotlivé činnosti máme vypracované interní firemní postupy, které důsledně dodržujeme. Dokumentaci provádíme pomocí moderních projekčních nástrojů CAD. Pro zajištění flexibility při plánování využíváme software pro řízení projektů.

Naše služby
v oblasti projekční práce a inženýringu

Stavební dozor

Službu stavebního dozoru poskytujeme pro naše zákazníky při realizaci velkých investičních zakázek. Pro investora stavby hlídáme dodržování kvalitativních i cenových parametrů stavby. Pro generálního dodavatele provádíme koordinaci subdodavatelů a profesí při výstavbě a kontrolu termínů.

Projektový management

Zakázky řídí zkušení pracovníci, kteří prošli několika stupni přípravy pro vykonávání této pozice. Filozofií firmy ELMEP je snaha o řízení zakázky od doby přípravy až po ukončení realizace totožným vedoucím. Tímto způsobem se snažíme splnit všechny technické i organizační požadavky zákazníka.

Projektování

Dodáváme jednotlivé stupně projektů a dokumentace podle potřeb zákazníků včetně odpovídající autorizace:

 • Projekty pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení
 • Realizační projektová dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení
Analýzy, studie a poradenství

V období přípravy investičního záměru, rozvahy o změnách výroby nebo jiných situacích poskytujeme našim zákazníkům domluvenou formou následující služby:

 • kalkulace finančních prostředků na realizaci
 • popis technického zadání projektu
 • analýzy proveditelnosti
Projekce pro ČEZ distribuci

Provádíme projekty kabelových i venkovních rozvodů VN a NN v elektrické distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s. v hladinách 22 kV a 0,4 kV.

Další oblastí, kde působíme je projekce trafostanic VN/NN v provedení kompaktních betonových i sloupových (stožárových) stanic.

Posuzování rizik

Od roku 2004 poskytujeme služby v oblasti procesní bezpečnosti a řízení rizik. Naším cílem je poskytnout majitelům technologických zařízení a provozů služby vedoucí ke snížení rizika vzniku havarijní události, která může ohrozit životy lidí, majetek a životní prostředí uvnitř i vně závodu. Zákazníkovi pomůžeme zefektivnit výdaje na pořízení, instalaci, provoz a údržbu bezpečnostního přístrojového systému. Náš tým tvoří zkušení a certifikovaní specialisté v oboru bezpečnostního inženýrství.

HAZOP

Poskytujeme služby v oblasti hodnocení a řízení rizik. Nabízíme naše mnohaleté zkušenosti v chemickém, petrochemickém a rafinérském průmyslu.

 • Zpracování studie v souladu s normou ČSN 61882
 • Poradenství při zavádění systému řízení rizik (risk management)
 • Analýza bezpečnosti stávajících provozů
 • Hodnocení bezpečnosti nových technologických staveb a investičních celků
SIL klasifikace

Specializujeme se na posuzování funkční bezpečnosti přístrojových systémů v souladu s normou ČSN EN 61511 v prostředí průmyslových procesů.

 • Analýza a definice bezpečnostních funkcí (SIF – Safety Instrumented Functions)
 • Stanovení úrovně integrity bezpečnosti (SIL – Safety Integrity Level)
 • Kompletní návrh, realizace a dodávky bezpečnostních přístrojových systémů
 • Programování bezpečnostního software
 • Návrh strategie údržby a stanovení četnosti zkušebních testů přístrojového vybavení

Máte zájem o Projektování a realizace?

Kontaktujte nás. Dokážeme nabídnout řešení, které přesně odpovídá specifickým požadavků každého zákazníka.

 • +420 315 617 311

 • elmep@elmep.cz

img13 | Projektování a služby
green12 | Projektování a služby