Analyzační technika

Analyzační technika a chromatografy

img14 | Analyzační technika
green13 | Analyzační technika
badge 1 | Analyzační technika

Analyzátory a chromatografy předních světových výrobců

explosive 1 | Analyzační technika

Naše systémy jsou vhodné i do pro prostředí s nebezpečím výbuchu

setup 1 | Analyzační technika

Zaštitujeme celý proces. Od projektové dokumentace až po pozáruční servis.

Analyzační technika

Dodáváme analyzátory a chromatografy předních světových výrobců.

Řešení šitá na míru zákazníkovi zahrnují specifikaci provozních podmínek, návrh zařízení pro úpravu vzorku a dodávky analyzátorů a chromatografů předních světových výrobců. Vše zaštiťujeme našimi službami počínaje zpracováním projektové dokumentace přes instalaci až po uvedení do provozu zařízení, záruční a pozáruční servis.

Naše systémy jsou vhodné i do pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Chromatografy

Chromatografie je nepostradatelnou metodou při analýze směsí látek v plynném nebo kapalném stavu. Chromatografické systémy umožňují řešit složité analýzy směsí provozních plynů a kapalin v řádu několika minut a poskytují zákazníkovi mocný nástroj on-line řízení a optimalizace technologického procesu.

Naše portfolio zahrnuje celou řadu provozních chromatografických systémů, od kompaktních až po robustní řešení využívající paralelní chromatografii.

Technologické kontejnery – Analyzační domky

Technologické kontejnery jsou určeny pro instalaci analyzační techniky přímo v prostředí výrobních jednotek. Vytvářejí vhodné pracovní podmínky, chrání před nepříznivými vnějšími vlivy a poskytují vhodné zázemí pro údržbu.

Zařízení pro úpravu vzorku

Doprava vzorků ve vhodné formě a skupenství vytváří základní podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz analyzační techniky. Navrhujeme, projektujeme, vyrábíme a zprovozňujeme systémy úpravy vzorku pro řadu průmyslových odvětví.

Analyzátory

Analyzátory plynů a kapalin jsou jedním z klíčových nástrojů při řízení a optimalizaci provozu technologických zařízení. Kontinuální měření fyzikálních a chemických veličin v různých stupních zpracování umožňuje ekonomicky provozovat zařízení zákazníka a zároveň minimalizovat dopady na životní prostředí.

In-Situ a extraktivní analyzátory

In-situ analyzátory umožňují měření fyzikálních vlastností přímo v potrubí procesního plynu. To znamená měřit složení plynů i v extrémních podmínkách. Měření plynu s diodovými lasery se vyznačují mimořádnou selektivitou a flexibilitou. Ani vysoké procesní teploty nebo vysoké a proměnlivé koncentrace částic v plynu neovlivňují výsledek měření.

Extrakční měřicí metody se vyznačují tím, že analyzovaný vzorek je odebírán z procesního potrubí a přiváděn do analyzátoru v upravené formě pomocí vzorkovacího potrubí a úpravy vzorku kontinuálně a v řádu několika sekund. Každý měřicí přístroj představuje analytickou dokonalost ve své třídě. Tímto způsobem jsou splněny všechny požadavky na kompletní měření. Poskytujeme řadu zařízení s různými technologiemi pro extrakční metody měření.

Modulární analytický systém – extraktivní metoda měření

Tento systém se vyznačuje jednoduchou obsluhou a kalibrací pomocí ovládacího panelu integrovaného ve dveřích skříně. Je možné použít analyzátory založené na IR, UV, paramagnetické nebo elektrochemické metodě měření.

Kontinuální měření emisí v kouřových a odpadních plynech

Měření emisí patří mezi časté požadavky našich zákazníků. Na základě měření se rozhoduje o kvalitě vypouštěných plynů a v důsledku toho i o případných poplatcích za znečištěné ovzduší. Z toho důvodu patří měření emisí mezi klíčová měření. Nabízíme spolehlivé kontinuální měření složek CO, NO, N02, SO2, CO2 a O2.

Máte zájem o analyzační techniku?

Kontaktujte nás. Dokážeme nabídnout řešení, které přesně odpovídá specifickým požadavků každého zákazníka.

  • +420 315 617 311

  • elmep@elmep.cz

img15 | Analyzační technika
green14 | Analyzační technika