Řídicí a bezpečnostní systémy

Sběr a zpracování dat na všech řídicích úrovních

img10 | Řídicí a bezpečnostní systémy
green8 | Řídicí a bezpečnostní systémy
cms 1 1 | Řídicí a bezpečnostní systémy

Pro každou aplikaci vyvíjíme vlastní software

chip 1 | Řídicí a bezpečnostní systémy

Hardwarové produkty světových výrobců

certificate 1 1 | Řídicí a bezpečnostní systémy

Vysoký standard kvality

Řídicí, bezpečnostní, informační a databázové systémy

Tato oblast tvoří nedílnou součást komplexních služeb společnosti. Je nadstavbou profese měření a regulace a svými aplikacemi plní nezaměnitelnou úlohu při automatizaci, řízení a kvantitativním i kvalitativním hodnocení výrobního procesu.

V našich aplikacích se zaměřujeme na referencemi ověřené softwarové a hardwarové produkty světových výrobců. Snažíme se v tomto smyslu flexibilně reagovat na konkrétní požadavky a požadovaný způsob řešení s dodržením vysokého standardu kvality.

 • archivace dat pomocí SQL, zpracování a distribuce procesních dat
 • exporty procesních dat a všechny stupně reportování
 • zpracování a archivace alarmů, hlášení a jejich prezentace
 • výměna dat s nadřazenými databázovými systémy (SAP, HELIOS a další)
 • reportní a bilanční aplikace
 • aplikace zpětného dohledání parametrů výroby – lot tracing
 • ukládání dat a informací o dávkové výrobě

Databázové systémy

Rostoucí požadavky na získávání informací, jejich ukládání a vyhodnocování byly základem pro rozvoj tohoto produktu. Našim zákazníkům můžeme nabídnout řešení sběru a zpracování dat na všech řídících úrovních, včetně vedení podniku.

Datové komunikace

Datové komunikace jsou automaticky vždy součástí našich dodávek řídících systémů, ale nabízíme našim zákazníkům i řešení samostatných úloh v tomto oboru. Výhodou je dokonalá znalost komunikačních návazností na speciální zařízení, jako jsou chromatografy, analyzátory, GDS, EPS, CCTV a další.

 • komunikace mezi řídicími systémy různých výrobců a komunikace s inteligentními periferiemi
 • průmyslové sítě Profi NET, Profibus DP , Ethernet
 • vzdálená bezdrátová komunikace prostřednictvím radiových, mikrovlnných či GSM sítí
 • vzdálená správa řídících a databázových aplikací přes internet
 • aplikační vizualizační software různých výrobců
 • vizualizační nadstavby SCADA aplikací (včetně procesních aplikací třetích stran)
 • Programování vizualizační nadstavby „na míru“ ve vyšších programovacích jazycích
 • řešení správy a řízení průmyslových aplikací přes webové rozhraní

Vizualizace

Problematika vizualizace řeší rozhraní mezi operátorem a výrobním procesem (HMI) a zprostředkovává přenos informací v různých formách pro management a vedení podniku. Našim zákazníkům nabízíme vývoj vizualizačních aplikací v prostředí renomovaných světových výrobců, ale dodáváme na základě požadavků i aplikace kompletně vyvinuté našimi programátory.

Naši zákazníci

cez as | Řídicí a bezpečnostní systémy
ORLEN | Řídicí a bezpečnostní systémy
Mondelez international | Řídicí a bezpečnostní systémy
CEZ Distribuce | Řídicí a bezpečnostní systémy
Spolchemie | Řídicí a bezpečnostní systémy
Lovochemie | Řídicí a bezpečnostní systémy
Synthos | Řídicí a bezpečnostní systémy
MERO | Řídicí a bezpečnostní systémy
cepro | Řídicí a bezpečnostní systémy
net4gas | Řídicí a bezpečnostní systémy
Deza | Řídicí a bezpečnostní systémy
Synthomer logo | Řídicí a bezpečnostní systémy
Linde | Řídicí a bezpečnostní systémy
Cray Valley | Řídicí a bezpečnostní systémy
NCH Europe | Řídicí a bezpečnostní systémy

Zobrazit více

 • vypracování optimalizovaného konceptu DCS včetně návrhů operátorského rozhraní
 • vývoj aplikací pro DCS a aplikační servery
 • modernizace či rozšíření stávajících DCS systémů
 • dálková správa stávajících DCS aplikací (údržba a servis)
 • nadstavbové aplikace pro DCS i SCADA řešení

Distribuované systémy řízení

Platforma DCS stále více oslovuje náročnější zákazníky, zejména z důvodu existence centrální vývojové databáze, možnosti řešit náročné provozní úlohy a v neposlední řadě pro integrovaný přístup k údržbě a servisu. Při realizaci našich projektů spolupracujeme s různými výrobci DCS systémů.

Bezpečnostní systémy

Systémy řízení jsou velmi často doplněny samostatnými systémy zajišťujícími bezpečnost provozované technologie a svojí funkcí jsou nadřazeny řídicím systémům. Návrhy těchto systémů vycházejí z bezpečnostních studií HAZOP a pro tyto systémy navrhujeme a aplikujeme hardwarové i softwarové řešení. Nejčastěji používáme systémy SIMATIC řady F, Triconex nebo B&R.

Rectangle 39 1 | Řídicí a bezpečnostní systémy
 • vypracování optimalizovaného konceptu PLC včetně návrhů operátorského rozhraní
 • příprava ucelených sestav prvků polní instrumentace, řídicích systémů, rozvaděčů a kabelového propojení
 • vývoj aplikací pro PLC, SCADA
 • dodávky procesního řízení a ovládání technologie a zařízení
 • modernizace či rozšíření stávajících řídicích systémů
 • operátorské panely
 • řízení dávkových a kontinuálních procesů

Programovatelné automaty

Programovatelné automaty jsou procesní platformou řízení technologie v provozech většiny našich zákazníků. Vyvíjíme aplikace v rozsahu několika signálů až po komplikované instalace v průmyslových sítích.

Máte zájem o řídicí a bezpečnostní systémy?

Kontaktujte nás. Dokážeme nabídnout řešení, které přesně odpovídá specifickým požadavků každého zákazníka.

 • +420 315 617 311

 • elmep@elmep.cz

img11 | Řídicí a bezpečnostní systémy
green10 | Řídicí a bezpečnostní systémy