Whistleblowing

Oznamování protiprávního jednání

img7 | Oznamování protiprávního jednání
green6 | Oznamování protiprávního jednání

V souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsme zřídili interní oznamovací systém pro důvěrný příjem oznámení o uskutečněném nebo hrozícím protiprávním jednání. Interní oznamovací systém  neslouží k příjmu reklamací ani stížností.

Tento interní oznamovací systém můžete využít, pokud:

 1. jste naším zaměstnancem,
 2. absolvujete u nás odbornou praxi nebo stáž,
 3. jste pro nás činní v rámci své samostatně výdělečné činnosti,
 4. vykonáváte u nás práva spojená s účastí v právnické o osobě,
 5. plníte u nás úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 6. je Váš vztah s námi založený na smlouvě, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Totéž platí, pokud výše uvedený vztah existoval v minulosti nebo jste s námi byli v kontaktu v souvislosti s ucházením se o zaměstnání nebo o výkon jiné výše uvedené činnosti.

Prostřednictvím interního oznamovacího systému nepřijímáme oznámení, pokud s námi nemáte žádný pracovněprávní či obdobný vztah.
Způsoby oznámení, které v rámci svého interního oznamovacího systému přijímáme, jsou:

 1. písemné oznámení: vyplnění formuláře na této stránce nebo v profilu uživatele v portálu Můj Up a https://www.podanioznameni.cz/whistleblowing?lid=819bc2eb7a9230c175b6e53484fad15d
 2. ústní oznámení: osobní oznámení u příslušné osoby.

Příjmem a řešením jsme pověřili příslušnou osobu, kterou je:
Magdaléna Bednářová, Whistleblowing officer.

Kontaktní údaje příslušné osoby jsou:

Kontaktní údaje jsou určeny pouze pro řešení otázek o podávání oznámení nebo ke sjednání schůzky s příslušnou osobou za účelem podání osobního oznámení. Tyto údaje  nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedených výše.
S Vámi podaným oznámením budeme zacházet s maximální obezřetností a o výsledku šetření Vás budeme v zákonných lhůtách informovat. Obsah oznámení i informace o Vaší totožnosti budou v rámci celého průběhu šetření i po jeho skončení zcela důvěrné.

Oznámení můžete učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení Vám doporučujeme využít interní oznamovací systém. 

Osobní údaje, které obsahuje Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu s našimi pravidly pro zpracování osobních údajů. Podrobnosti naleznete pod odkazem uvedeným níže. Prosíme, neuvádějte do svého oznámení osobní údaje, které nejsou pro obsah oznámení důležité. Pokud tak učiníte, můžeme tyto osobní údaje z oznámení odstranit, aniž bychom Vás o tom informovali.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů:

 • kontaktní údaje k uplatnění práv subjektů údajů a řešení žádostí, námitek a stížností ohledně zpracování a ochrany osobních údajů:
 • příjemci osobních údajů:
  • společnost Up Česká republika s.r.o., IČO: 62913671, se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00, jako poskytovatel technického řešení pro příjem a správu oznámení

Odesláním oznámení potvrzujete, že jste se s informacemi o zpracování osobních údajů seznámili.