Výběr z referencí firmy ELMEP z oblasti Řídící, informační a databázové systémy

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, A.S.

 • Nová jednotka filtrace Slurry oleje - řídicí systém

  Pro firmu PALL CORPORATION jsme prováděli montáž rozvaděče, obsahující řídicí PLC pro novou jednotku filtrace Slurry oleje v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Kromě montáže jsme zajišťovali také instalaci a uvedení do provozu programování MODBUS komunikace na nadřízený řídicí systém.

 • Projekt, dodávka a montáž ASŘTP pro expedici ropných produktů na železnici

  Vypracování technické dokumentace pro řídící a ESD systém a MaR, kompletní dodávka řídícího a ESD systému a programování aplikace pro expedici ropných produktů včetně přenosu dat pro obchodní oddělení zákazníka. Součástí projektu bylo i uvedení do provozu a příprava dokumentace pro testování bezpečnostních armatur. Firma ELMEP provádí i následnou komplexní údržbu zařízení.

 • Sdružené projekty v průběhu zarážky 2009

  V tomto projektu došlo ke sloučení 12 menších projektů do jednoho celku, aby bylo zajištěno snadnější plánování a koordinace prací v době plánované odstávky provozu a snížení nákladů na řízení a realizaci. Součástí realizace byla dodávka 10 ks rozvaděčů RITTAL, 50ks sdružovacích skříní v Exi provedení, 2km drátu pro crosswiring, více než 10km sdružené kabeláže, hadrware řídicího systému a softwarové práce.

 • Úprava zabezpečovacích systémů provozních pecí

  Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stávajících pecí v souladu s technickými normami a požadavky provozu České rafinérské, a.s. Zvýšení bezpečnosti spočívalo ve výměně hořáků pecí, instalaci hlídačů plamene a jejich zapojení do bezpečnostního systému. Ke každému hořáku byly zároveň instalovány nové bezpečnostní uzavírací TSO ventily se signalizací polohy ovládané z bezpečnostního systému.


MOSA SOLUTION S.R.O.


OLEO CHEMICAL, A.S.


SYNTHOS KRALUPY, A.S.

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz